Privacy statement

Privacyverklaring

Inleiding
QRS Groep B.V. is een groep van handels ondernemingen in medische hulpmiddelen, tevens handelend onder de naam QRS Healthcare B.V., QRS Critical Care B.V., QRS Facilitair B.V., QRS Service B.V., EVAC First Aid & Safety Products B.V., Disporta eerstelijn B.V ., Disporta opleidingen B.V., (hierna: QRS).

Bescherming en respect voor privacy van (potentiële) klanten en bezoekers van onze website, zijn het uitgangspunt bij al onze activiteiten. QRS zal daarom uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en met de geldende AVG wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Doel verwerking persoonsgegevens
QRS legt in het kader van onze dienstverlening gegevens vast, wanneer u diensten en/of producten afneemt of op een andere wijze contact met ons heeft. QRS gebruikt deze gegevens voor adresvalidatie, de uitvoering van overeenkomsten, markt-/tevredenheidsonderzoek alsmede voor de ontwikkeling van producten of diensten, de optimalisering van onze website en om u op de hoogte te houden. Denkt u hierbij aan:
- Om u te informeren over zaken die verband houden met uw order;
- Om onze website of diensten te analyseren, ontwikkelen/verbeteren en voor markt/tevredenheidonderzoek;
- Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- Interne managementdoeleinden zoals analyse, rapportage en audits;
- Het beveiligen en/of tegengaan van fraude of misbruik van onze website, applicaties of software.
Onze medewerkers hebben alleen toegang tot, voor de correcte uitvoering van hun functie, relevante en verklaarbare persoonsgegevens in een door wachtwoord beveiligde en op functieprofiel geautoriseerde omgeving. Wij hanteren hierbij een beveiligingsniveau, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens
- Bezoekers van onze website;
- (toekomstige) Zakelijke relaties en voor QRS relevante contactpersonen binnen deze organisaties. (tekenbevoegde, directie, wagenparkbeheer, administratie);

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens
- Op het moment dat u onze website bezoekt;
- Zodra u producten of diensten van QRS afneemt of wenst af te nemen;
- Op het moment dat u een (koop)overeenkomst met ons afsluit;
- Zodra u gebruik maakt van onze applicaties zoals: App, of ander online platform;
- Wanneer u contact met ons opneemt: telefonisch, per mail, contactformulier of op een andere wijze.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
QRS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn voor staat. Hierbij houden wij ons strikt aan de regelgeving die AVG hieraan stelt.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden
QRS kan uw persoonsgegevens verstrekken aan partnerondernemingen en andere ondernemingen, die betrokken zijn bij de verkoop en operationele serviceverlening van onze producten en diensten. Tevens kunnen wij uw gegevens beschikbaar stellen aan bedrijven/instanties voor het beperken of toetsen van krediet- of financiële risico's. Hierbij zal QRS zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen, dat deze derden zich houden aan de beginselen van deze Privacyverklaring. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. Mocht er sprake (of verdenking) zijn van een strafbaar feit en er een officieel verzoek komt van een hiertoe bevoegde overheidsinstantie, zal QRS de gevraagde informatie ter beschikking stellen mocht zij hiertoe worden verzocht.

Rechten
U heeft er recht op een overzicht van, en informatie over, de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook hebt u het recht QRS te verzoeken de persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. Verder hebt u het recht kosteloos bezwaar te maken, indien u geen prijsstelt op informatie over onze producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. U kunt dit via een e-mail doorgeven aan QRS.

Cookies voor managementinformatie
Op onze website verzamelt QRS informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch op uw computer worden geplaatst. De, met behulp van deze cookies verzamelde, gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina’s en om de website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruikers. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

Nieuwsbrieven
Wanneer u zich aan- of afmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres en persoonsgegevens (uw naam of bedrijfsnaam) bewaard. Uw gegevens worden uitsluitend voor de toezending van de betreffende nieuwsbrief gebruikt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief, op een redelijk eenvoudige manier die onderaan elke editie van de nieuwsbrief staat. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, zullen wij u na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als, naar de aard van het formulier of van uw bericht, nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar bewaard kan worden.

Interviews en citaten
Wanneer u voor onze online communicatie bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam. (dit onder vermelding van "de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd").

Wijziging van de Privacyverklaring
QRS kan deze Privacyverklaring wijzigen. Check daarom regelmatig de website van QRS Groep bedrijven om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

Wenst u contact met ons?
Indien u vragen hebt over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u deze stellen, via onze site, door in het hoofdmenu te klikken op de knop “contact”.

QRS Groep B.V.

Navigatie